Måste man ha hemförsäkring?

Hemförsäkringen är en av de mest grundläggande och viktiga försäkringarna för privatpersoner i Sverige. Den erbjuder skydd för ditt hem och dina tillhörigheter, samt olika typer av personligt skydd för dig och din familj – till exempel i form av rättskydd och reseförsäkring.

hemförsäkring

Men är det ett lagkrav att ha en hemförsäkring? Nej, det är inte olagligt att låta blir att ha någon hemförsäkring i Sverige. Däremot är det absolut något vi rekommenderar att du har, eftersom det svenska systemet i stora drag är uppbyggt kring idén om att ”alla” har hemförsäkring.

Om du till exmepel drabbas av en husbrand och måste fly ditt hem mitt i natten är det i första hand ditt försäkringsbolag du ska kontakta för att få aktubostad ordnad. Om du vänder dig till kommunen för att få hjälp kommer de att hänvisa till ditt försäkringsbolag, och om du saknar hemförsäkring finns det inga garantier för att kommunens byråkratiska kvarnar maler fort nog för att du ska få praktiskt hjälp snabbt i en akut situation.

Vi är nog också många som med fasa läst berättelser som svenska turister som råkat ut för olyckshändelser eller allvarlig sjukdom i till exempel Thailand eller USA, och som naivt trott att Svenska Ambassaden och de svenska skattebetalarna skulle stå för sjukvårsnotan och ordna med ambulansflyg hem till Sverige. Så är inte reglerna, utan du är själv ansvarig för att se till att du ha en lämplig reseförsäkring vid vistelse utomlands – och särskilt viktigt är det för resor utanför EU/EES. I en vanlig svensk hemförskäring finns normalt en reserförsäkring som gäller för vanliga turistresor under en begränsad tid.

Läs vidare för att få veta mer om hur hemförsäkringar fungerar i Sverige och varför det är så viktigt att ha en hemförsäkring.

Är hemförsäkring ett lagkrav?

Nej, i Sverige finns det ingen lag som tvingar privatpersoner att teckna en hemförsäkring. Trots detta väljer de flesta att ha en sådan försäkring på grund av det omfattande skydd den erbjuder.

Olika delar av en hemförsäkring

Exakt vad som ingår i din hemförsäkring behöver du titta i villkoren för att få veta. Detta är bara en övergripande genomgång om vanliga delar av en normal svensk hemförsäkring.

Skydd för egendom

Skyddet för egendom handlar om att täcka skador på ditt hem och dina ägodelar vid exempelvis brand, vattenläckage, inbrott och vandalism. Skyddet kan hjälpa till att täcka kostnaden för reparationer eller ersätta förlorade och skadade föremål.

Ansvarsskydd och rättsskydd

Det här är en bit som många inte tänker närmare på förrän de behöver den. En hemförsäkring inkluderar vanligen inte bara skydd för våra prylar, utan här finns också ett ansvarsskydd som skyddar dig ekonomiskt om du skulle bli skadeståndsskyldig mot någon annan. Rättsskydd kan också ingå, vilket hjälper dig med juridiska kostnader om du är en del av ett civilrättsligt mål.

Överfallsskydd

Många hemförsäkringar inkluderar ett överfallsskydd som ger ersättning vid personskador orsakade av överfall.

Reseskydd

Reseskydd ingår ofta i hemförsäkringen och ger skydd när du reser, både inom Sverige och utomlands. Tänk på att granska villkoren så att du vet vad som gäller. Det är till exempel vanligt att den inbyggda reseförsäkringen bara gäller i 45 dagar och att vissa aktiviteter är undantagna, till exempel fallskärmshoppning. Hos vissa försäkringsbolag finns möjlighet att betala extra för att uppgradera reseförsäkringsdelen.

Att tänka på när du väljer hemförsäkring

Välj rätt skyddsnivå

Det är viktigt att välja en försäkring som motsvarar ditt behov. Ange rätt värde på dina tillhörigheter; om du angivit ett för lågt värde kan det bli problem med att få ut full ersättning.

Jämför olika försäkringsbolag

Priser och villkor varierar mellan olika försäkringsbolag. Genom att jämföra kan du hitta den hemförsäkring som bäst passar dina behov och din budget.

Sammanfattning

Även om det inte är ett lagkrav att ha en hemförsäkring i Sverige, är det starkt rekommenderat. Den erbjuder ett viktigt skydd för dig och ditt hem och kan vara avgörande i en krissituation. När vi tänker på en hemförsäkring tänker vi ofta på något som ska ersätta oss om det blir en vattenskada i källaren eller tjuvar stjäl teven, men en hemförsäkring är mycket mer än så och att ha en hemförsäkring ger en trygghet som går långt över möjligheten att få ersättning för ”förstörda prylar”.