Försäkring

En försäkring skyddar dig från att löpa finansiella skada när olyckan är framme. Om du har en försäkring och drabbas av en olycka som täcks av försäkringen så täcker försäkringsbolaget majoriteten av de kostnader som skadar åsamkar dig. De flesta försäkringar har en självrisk och täcker bara skador upp till ett visst maxbelopp. Det är därför viktigt att du väljer en försäkring som passar dig.

Jämför försäkringar en gång om året

De flesta försäkringar är ettåriga. Detta innebär att de har en ettårig kontraktstid. Detta innebär att kunden och försäkringsbolaget är bundna av försäkringsavtalet i ett år. Efter ett år måste du förlänga din försäkring eller teckna en ny försäkring med ett annat bolag för att fortsätta vara skyddad. Observera att priset eller villkoren kan ändras om du väljer att förnya försäkringen. Försäkringsbolaget skall vanligen informera dig om villkor ändras om du förnyar din försäkring.

1 årig försäkringMånga försäkringar förnyas automatiskt om du inte har sagt upp dem på förfallodagen. Du skall alltid hålla reda på när din försäkrings förfallodag är så att du vet när du kan byta försäkring. Om du väljer att säga upp försäkringen skall du alltid be om att få ett skriftligt intyg på att försäkringen är avslutad. Du kan kontakta försäkringsbolag långt innan förfallodagen och säga att du vill avsluta försäkringen på förfallodagen. Om du gör detta är det mycket viktigt att du kommer ihåg att teckna en försäkring innan förfallodagen.

Huruvida det är bäst att förnya sin försäkring eller teckna en ny med ett nytt bolag kan variera. Att förnya sin försäkring är alltid det enklaste valet men man kan ibland spara pengar genom att byta till ett annat försäkringsbolag. Vi rekommenderar därför att du alltid jämför försäkringar en gång om året för att se om du kan sänka ditt pris eller få bättre skydd till samma pris.

Det är också en mycket bra ide och se om dina behov har ändrats under året. Du kanske har köpt nyss lösöre så att du behöver ett högre skydd eller också kanske dina saker har åldrats så att du inte längre behöver de skydd du har. Du skall aldrig betala för skydd som du inte kan utnyttja om du kan få ett bättre pris för ett mindre skydd som bättre täcker dina verkliga behov.

Vissa typer av försäkringar såsom livförsäkringar och barnförsäkringar kan sägas upp när som helst. Och har ingen bindningstid.

Vad skall du tänka på innan du tecknar en försäkring?

Det första du skall tänka på innan du tecknar en försäkring är vilket skydd du behöver. Det är lätt att tänka att mer skydd alltid är bättre. Detta är inte fallet. Du har ingen nytta av skydd som du inte kan utnyttja. Att betala för skydd som du inte kan använda är att kasta bort pengar. Att ha skydd som man inte kan utnyttja kallas att vara överförsäkrad. Motsatsen till att vara överförsäkrad är att vara underförsäkrad. Att vara underförsäkrad innebär att du har en försäkring som inte kan täcke dina skador om något inträffat. Det är bättra att vara överförsäkrad än underförsäkrad men du skall försöka undvika båda delarna.

Tänk på innan du tecknar en försäktingEtt vanligt exempel på att vara överförsäkrad är att ha en hemförsäkring som täcker lösöre upp till 200 000kr trots att man bara har lösöre till ett värde av 75 000. Tänk på att försäkringsbolagen inte ersätter dig för vad du betalade för föremålen utan för deras marknadsvärde. En ett år gammal dator är t.ex. bara värd en del av vad du betalade för den för ett år sedan. Att lägga ihop nypriset för att räkna ut hur högt skydd du behöver kommer att göra dig överförsäkrad.

Ta dig tid att gå igenom vilket försäkringsskydd du behöver och var ärlig mot dig själv när du beaktar hur högt skydd du behöver. Att vara överförsäkrad är att ge försäkringsbolagen gratis pengar.

Glöm inte bort att skydda dig mot skada som drabbar annan. Det är viktigt att komma ihåg att inte bara skydda dig själv utan även andra. När du tecknar en bilförsäkring är det självklart (och ett legalt krav) att teckna en trafikförsäkring som täcker skador på andras bilar. Du bör alltid komma ihåg att skydda dig själv på samma sätt med en drulleförsäkring, en ansvarsförsäkring och en rättsförsäkring så att du är skyddad och kan ersätta andra om du orsakar skada på deras egendom.

Gå noga igenom ditt liv och dina ägodelar för att avgöra vilka försäkringar och vilket skydd du behöver, när du veta detta kan du börja jämföra försäkringar för att hitta de bästa försäkringarna för dig. Jämför båda olika enskilda försäkringar och försäkringspaket för att se hur du kan hitta det skydd du behöver till bästa möjliga pris.

Tänk på mer än bara priset

Det är lätt att stirra sig blind på att hitta en så billig försäkring som möjligt. Detta är dock inte alltid det bästa alternativet. En lite dyrare försäkring kan vara att mycket bättre val om den ger dig skydd som den första försäkringen inte har. Du måste som tidigare nämnt alltid försäkra dig om att du får ett adekvat skydd innan du tecknar en försäkring. Det är inte värt att teckna en billig försäkring om den inte ger dig det skydd som du behöver. Om du tecknar en billig försäkring med dåligt skydd så kan det vara helt bortkastade pengar eftersom du inte kommer vara täckt om en olycka inträffar.

Nöjda kunder

Det kan vara mycket bra att veta vad andra svenskar tycker om sina försäkringsbolag. Ett försäkringsbolag med nöjda kunder är troligen ett bättre val än ett bolag som har missnöjda kunder. Men hur vet man om kunderna är nöjda med sitt försäkringsbolag eller inte?

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöker kundnöjdheten hos svenska försäkringsbolag en gång om året. Undersökningen publiceras i november varje år och finns tillgänglig att läsa online. Du kan hitta den på Svenskt Kvalitetsindex hemsida.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöker och rapporterar kundnöjdhet och kundlojalitet inom en lång rad olika branscher. SKI är inte ett statligt myndighet utan ett privat företag som är en del av EPSI Rating Group.

Samla sina försäkringar eller sprida dem mellan olika bolag?

Ett vanligt råd till alla som vill sänka sina försäkringskostnader är att samla sina försäkringar. Detta kan vara ett bra råd men är långt ifrån alltid det bästa alternativet. Fråga därför alltid försäkringsbolag vilken rabatt de kan ge dig om du samlar alla dina försäkringar hos dem. Du kan dock aldrig förutsätta att detta är det bästa alternativet. Jämför alltid det totala priset du kan få om du samlar dina försäkringar med det bästa pris du kan få om du tecknar olika försäkringar hos olika bolag.

Att teckna olika försäkringar hos olika bolag ger dig större frihet att välja precis den teckning och de försäkringar du vill ha. Det kan därför ibland vara bättre att teckna skilda försäkringar även om detta innebär en lite högre total kostnad.

Hur mycket kostar en försäkring

Hur mycket kostar försäkringarDet är upp till försäkringsbolagen att sätta sitt pris. De är även till stor del fria att sätta de villkor de vill för sina försäkringar. (De får inte sätta speciella villkor baserade på kön eller etnisk tillhörighet) Det som hindrar försäkringsbolagen från att sätta allt för höga priser eller erbjuda alltför dåliga villkor är den konkurrens som råder på marknaden. Som konsument så har du en stor rad olika försäkringsbolag att välja mellan och om ett företag sätter sitt pris alltför högt kan du istället välja ett annat bolag som ger dig ett bättre pris. Om ett försäkringsbolag sätter ett högt pris så får du färre kunder och tjänar därför mindre pengar. Alla försäkringsbolag måste därför sätta ett konkurrenskraftigt pris som låter dem attrahera kunder samtidigt som det är högt nog för att de skall kunna göra en vinst.

Det är vanligt att man hör att försäkringsbolag inte borde få gå med vinst. Detta är felaktigt. Det är viktigt att försäkringsbolag går med vinst under bra år för att de skall kunna ha pengar för att täcka sina åtaganden under år då stora olyckor inträffar eller år då försäkringsbolaget av andra skäl måste betala ut mycket pengar till sina kunder. Du skall med andra ord inte tycka illa om ett försäkringsbolag bara för att de genererar stora vinster. Om de erbjuder bra försäkringar till konkurrenskraftiga priser så tyder detta tvärt om på ett välskött försäkringsbolag som kan vara ett mycket bra val.

Priset som du betalar för din försäkring kallas ofta för premium. Det är vanligt att försäkringsbolag använder ordet premium istället för pris i sin marknadsföring.

Försäkringsbolag och försäkringsgivare

Ett försäkringsbolag är ett företag som säljer och administrerar försäkringar. De är dock inte nödvändigt det bolag som ansvarar för försäkringen. Det företag som ansvarar för försäkringen kallas för försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren är ofta men inte alltid samma bolag som försäkringsbolaget.

Det finns strikta regler för företag som vill agera som försäkringsgivare. För att få försäkringsgivare så måste man ha ett tillstånd från finansinspektionen. Finansinspektionen övervakar alla bolag som har tillstånd att agera som försäkringsgivare för att garantera att de driver sin verksamhet i enlighet med alla regler och förordningar som reglerar deras verksamhet. Om de inte bedriver sin verksamhet på korrekt sätt så kan finansinspektionen dra in deras tillstånd att agera som försäkringsgivare.

Vem som är försäkringsgivare för din försäkring skall alltid framgå av dina försäkringsvillkor.

Om du vill försäkra dig om att ett visst bolag har tillstånd att agera som försäkringsgivare så kan du göra det på finansinspektionens hemsida. Köp aldrig försäkring från ett bolag som inte har rätt att agera som försäkringsgivare. Om du väljer ett bolag som saknar tillstånd så vet du aldrig vad som händer om du råkar ut för en olycka och det finns en stor risk att bolaget är en bluff som aldrig täcker några skador.

Försäkring är inte en skyddad term

Det är viktigt att veta att termen försäkring inte är en skyddad term och därför inte har en given legal betydelse. Olika företag kan mena olika saker när de använder ordet försäkring. Vissa företag avser med ordet försäkring en tjänst och inte ett skydd mot oförutsedda händelser. Företag som erbjuder tjänster som de kallar en försäkring behöver inte behöver tillstånd att agera som försäkringsgivare för denna verksamhet. Det är dock möjligt att företaget behöver andra tillstånd för att erbjuda de tjänster de erbjuder.

Vissa företag använder ibland språk som gör det mycket svårt att avgöra om de säljer en tjänst eller om de säljer en försäkring. I dessa fall kan det vara bra att gå till finansinspektionens hemsida och se vad de säger om den typer av ”Försäkring” som erbjuds. Om du köper en försäkringstjänst från ett företag som inte behöver tillstånd är det mycket viktigt att du undersöker företaget och dess verksamhet mycket noga innan du tecknar deras tjänst. De vad deras tidigare kunder säger.

Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare är företag eller individer som agerar som mellanhänder mellan försäkringsbolagen och kunderna. Försäkringsförmedlare erbjuder hjälper dig som privatperson att välja rätt försäkringar som ger dig rätt skydd. Vissa förmedlare är mycket bra och går detaljerat igenom dina situation och ställer många frågor för att kunna ge dig ett så bra skydd som möjligt. Andra rekommenderar bara försäkringar baserat på den information som du ger dem.

Förmedlare har ingen skyldighet att hitta den bästa billigaste försäkringen för dig. De försäkringar de rekommenderar är inte alltid de bästa och om du har tid är det bättre att själv jämföra och hitta de försäkringar du behöver online. En försäkringsförmedlar får inte vara vårdslös när han förmedlar en försäkring till dig. Han får inte heller medvetet missleda dig. Om han omedvetet missleder dig så är förmedlaren ansvarig för detta endast om han agerat vårdslöst. Dvs om han borde han vetat att information han gav var missledande.

Försäkringsförmedlaren är aldrig ansvarig för försäkringen du tecknar. Ansvaret för denna ligger som alltid på försäkringsgivaren.

Försäkringsförmedlare får en provision när de förmedlar dig som kund till ett visst försäkringsbolag. Detta kan påverka vilka försäkringar de rekommenderar. De kanske rekommenderar försäkringsbolag som ger dem högst provision. Du har därför rätt att veta hur stor provision förmedlaren får från olika bolag om du begär det.

En bra förmedlare rekommenderar de försäkringar som är bäst för dig oavsett hur mycket de betalar i provision. Bra förmedlare förmedlar kunder både till försäkringsbolag som betalar provision och bolag som inte betalar provision. De ställer kundens behov i första rummet.