Bilförsäkring

Bilen måste ha trafikförsäkring!

Trafikförsäkring är en obligatorisk lagstadgad bilförsäkring i enlighet med Trafikskadelagen. Är bilen inte avställd är denna försäkring ett måste, annars blir du skyldig att betala drygt 100 kronor till trafikförsäkringsföreningen för varje dag som bilen är utan trafikförsäkring.

Trafikförsäkringen täcker personskador, både för föraren, för passagerarna och för personer utanför bilen. Dessutom täcker den skador på som uppstår på andras egendom, däremot inte på den egna egendomen.

Teckna trafikförsäkring samma dag som du köper bilen

BMW bilförsäkringDet finns en vitt spridd myt om att en bil som sålts omfattas av säljarens trafikförsäkring ända tills ägarbytet har gått igenom hos bilregistret, och att man därför kan vänta lite med att teckna trafikförsäkring. Sanningen är att du är skyldig att hålla din bil trafikförsäkrad från och med köpedagen och du riskerar att drabbas mycket hårt om något inträffar under tiden mellan köpet och den dag din trafikförsäkring träder i kraft. Dessutom måste du för varje dag som bilen saknar trafikförsäkring betala en straffavgift till trafikförsäkringsföreningen (drygt 100 kr / dag).

Att tro på myter om att säljarens gamla trafikförsäkring gäller är förstås väldigt lockande, särskilt om man köper bil spontant och inte har hunnit planera för det där med försäkring. Men det är en farlig väg att gå som vi absolut avråder ifrån.

Rättsskyddsförsäkring och bärgningsförsäkring ingår ej i trafikförsäkringen

Har man en gammal bil som har gått många mil och knappt är värd någonting är det lockande att nöja sig med endast trafikförsäkring, men vad som är viktigt att tänka på är att man då blir utan rättsskyddsförsäkring och bärgningsförsäkring eftersom några sådana försäkringar inte ingår i trafikförsäkringen. Att hamna i en trafiktvist kan kosta mycket mer än vad bilen är värd, så man bör inte lättvindigt välja bort detta skydd. På samma vis kan det kosta en hel del pengar att få sin bil bärgad efter en trafikolycka, att det rör sig om en gammal skruttbil spelar ingen roll här.

Halvförsäkring vs. Helförsäkring

Exempel på sådant som omfattas av en halvförsäkring

 • Stöld
 • Brand
 • Glasskada
 • Maskinskada
 • Bärgning från olycksplats
 • Rättsskydd

I halvförsäkringen ingår trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Halvförsäkringen omfattar utrustning som normalt finns i eller på bilen.

Omfattas din bil vagnskadegaranti?

Nya bilar har vanligen vagnskadegaranti vilket gör att man i de flesta fall kan nöja sig med halvförsäkring. Har du däremot en bil utan vagnskadegaranti, vilket är vanligast bland bilar som hunnit bli lite äldre, ta reda på bilens värde och fundera sedan på om det är värt att helförsäkra den eller ej.

Exempel på sådant som omfattas av en helförsäkring

 • Allt som ingår i halvförsäkringen
 • Vagnskadeersättning om bilen skadas vid trafikolycka, vid olyckshändelse eller vid skadegörelse

Vagnskadeförsäkring täcker skador på bilen vid en olycka även om du själv är vållande till olyckan. Den täcker även sådant som är utanför din kontroll, till exempel skadegörelse och kollision med vilt.

Helförsäkring är ett vanligt val för bilar som är så pass gamla att de inte längre omfattas av någon vagnskadegaranti, men fortfarande är så nya att de är värda en hel del. En ny bil brukar omfattas av vagnskadegaranti under de 3 första åren, men det varierar så kontrollera alltid de specifika villkoren för din bil.

Det är ovanligt att helförsäkra bilar som är äldre än 10 år.

Hur länge gäller maskinskadeförsäkringen?

Maskinskadeförsäkring ingår i både halvförsäkringar och helförsäkringar, och ger ersättning vid motorhaveri. Innan man tecknar försäkring är det dock mycket viktigt att kontrollera vilka begränsningar det finns för det här skyddet..

Det är vanligt att det finns begränsningar som gör att den automatiskt upphör att gälla när bilen blir ett visst antal år gammal och/eller har körts i ett visst antal mil. Det är ju surt att betala för helförsäkring, tro att man har att täckande skydd och sedan när olyckan redan har hänt få veta att bilen är för gammal eller har gått för långt för att maskinskadedelen av helförsäkringen ska gälla.

Alla svenska försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar är villiga att erbjuda maskinskadeförsäkring med bra villkor för nya bilar, men för bilar som hunnit bli 8+ år och/eller har gått minst 10 000 mil börjar det bli knepigare. Vissa försäkringsbolag har betydligt bättre villkor än andra för den här sortens bil, så det kan löna sig att leta runt.

Tänk också på att maskinskadeförsäkringen hos vissa försäkringsbolag inte gäller för direktimporterade bilar, oavsett ålder och körsträcka.

Extra försäkringsskydd

Till de grundskydd som kommer med en halvförsäkring eller helförsäkring kan du köpa extra tilläggsförsäkringar, till exempel:

 • Trafikolycksfallsförsäkring
 • Vägassistans / Assistansförsäkring
 • Stöldförsäkring
 • Försäkring av dyrbar extrautrustning
 • Hyrbilstillägg
 • Självriskreducering vid skadegörelse
 • Självriskreducering vid viltkollision

Vilka extra försäkringsskydd som är rimliga att köpa varierar förstås baserat på många olika faktorer, inklusive fordonet, vilka risker det utsätts för och hur riskvillig man själv är. Om man till exempel parkerar sitt fordon utomhus varje natt i ett område där risken för skadegörelse är förhöjd kan det kännas bra att betala för självriskreducering vid skadegörelse, medan den som ofta kör genom viltrika områden kanske föredrar att lägga pengarna på självriskreduktion för viltkollisioner.

På vissa bilar är utrustning som däck och fälgar väldigt dyrbara, och extra troliga att locka till sig tjuvar, och då bör man definitivt kolla upp om de är skyddade av grundförsäkringen eller för att de är inkluderade är inte någon självklart trots att de är en del av bilen. Det samma gäller för den som har annan dyrbar extrautrustning i eller på bilen, till exempel teknisk utrustning.

Som alltid gäller det att kolla upp befintliga försäkringar innan man tecknar något nytt. Om du till exempel redan har olycksfallsförsäkring för dig och familjemedlemmarna kanske trafikolycksfallsförsäkring bara blir en extra kostnad. Ta en titt på villkoren för befintliga försäkringar innan du skaffar dig någon extra kostnad.

Behöver du hyrbilstillägg?

Ett hyrbilstillägg gör att försäkringsbolaget täcker hela eller delar av kostnaden för hyrbil när du på grund av ett försäkringsfall inte kan använda din bil under en period. Är man mycket beroende av sin bil i vardagen kan ett hyrbiltillägg vara värt den extra kostnaden, till exempel om man bara har en bil och det är omöjligt att ta sig till jobbet utan den. Har man däremot andra lösningar än hyrbil att ta till kan det vara lönsamt att avstå från att betala för hyrbilstillägg. Det kanske finns en extra bil i hushållet, allmänna kommunikationer på rimligt avstånd eller möjlighet till samåkning.

Behöver du assistansförsäkring?

Assistansförsäkring innebär att om bilen går sönder när du är ute och far får du fortsatt färd – eller hotellnätter – betalda av försäkringsbolaget. Assistansförsäkring kan vara en bra idé om man ofta gör långresor, särskilt om de är av typen som man absolut inte vill avbryta på grund av bilproblem. Om man däremot mest kör i närområdet och kommer att tillbringa natten hemma i den egna sängen även om bilen strejkar på väg dit är det mindre rimligt att betala dyra pengar för assistansförsäkring.

Vad menas med stöldförsäkring?

Den extra stöldförsäkringen ersätter sådant som stjäls från bilen som inte ingår i bilens utrustning. Innan du tecknar någon extra stöldförsäkring, kontrollera vilket skydd du redan har i din hemförsäkring så att du inte skaffar en onödig kostnad.

Passa också på att kolla upp reglerna för vad som gäller vid kvarlämnande av stöldbegärlig egendom i bilen.

Få ned premiens storlek

När det gäller försäkringspremiens storlek är det vissa faktorer som är svårare att påverka än andra. Bor man så att man måste parkera på gatan och det inte finns möjlighet att hyra garageplats någonstans är det inte mycket man kan göra åt det utan att flytta. Andra faktorer är enklare att laborera med och försäkringsbolaget kan ofta ge utförlig information om vad man som försäkringstagare kan göra för att sänka premien. För dig som måste ha bilen stående på gatan nattetid kan till exempel billarm, stöldskyddsmärkning och rattkrycka vara av intresse.

Självrisken

En faktor som är enkel att påverka är hur pass stor självrisk man accepterar. Ofta kan man få ned försäkringspremien markant genom att acceptera en högre självrisk. Detta beror inte bara på att försäkringsbolaget slipper betala ut den delen när ersättning betalas ut, utan också på att försäkringsbolaget vet att det med en hög självrisk blir fler skador som faller under gränsen för självrisken och som därför aldrig ens kommer att rapporteras till dem och kosta administrationsresurser.

Att ge några generella råd om vilken självrisk som är ideal går förstås inte eftersom det avgörs av individuella faktorer och preferenser, inklusive hur pass försiktigt man kör, hur mycket man kör och vilka riskfaktorer som finns i de miljöer man normalt kör i. Ens personliga ekonomi och hur man vill lägga upp den spelar också roll. En del bilägare betalar hellre regelbundet en högre premie som de på förhand vet exakt hur stor den, än riskerar att plötsligt stå där och behöva täcka en stor självrisk när ett försäkringsfall har inträffat. Andra föredrar att ha en lägre premie och själva spara ihop en buffert på ett sparkonto som är stor nog att täcka självrisken vid behov.

Samla dina försäkringar

Det kan löna sig att samla sina försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag, och till exempel ha bilförsäkringen hos samma bolag som hemförsäkringen, olycksfallsförsäkringen och båtförsäkringen. Kontakta försäkringsbolaget och fråga vad kostnaden skulle bli om du samlade flera av dina försäkringar hos dem. Att jämföra olika skräddarsydda erbjudanden är bättre än att bara teckna alla försäkringar hos samma bolag och hoppas på att automatiskt få ned premien.

Det kan också rent praktiskt vara skönt att ha alla sina försäkringar hos samma försäkringsbolag så att man bara behöver hantera ett försäkringsbolag när något har inträffat. Får man till exempel inbrott i bilen och en väska stjäls ur bagaget kan man hamna i en situation där skadorna på bilen ersätts av bilförsäkringen och den stulna väskan ersätts av hemförsäkringen. Har man både bilförsäkring och hemförsäkring hos samma bolag räcker det med en skadeanmälan, och man slipper vanligen också att betala dubbla självrisker.

Varning för att råka bli med försäkring

När man köper en bil från en bilhandlare är det vanligt att man erbjuds 3 månader gratis hel- eller halvförsäkring. Här är det viktigt att kontrollera vad det är man egentligen skriver under, så att det inte innebär att du köper en 12 månader lång försäkring som inleds med 3 gratismånader och du sedan måste betala för i kvarvarande 9 månader utan möjlighet att säga upp den i förtid. Många bilköpare tänker ”gratis är gott” och godkänner en försäkring vars villkor kanske inte alls är ideala, och sedan är de fast med den bilförsäkringen i ett år.