Kattförsäkring

En kattförsäkring är vanligen en veterinärvårdsförsäkring som mot en extra avgift kan kompletteras med en livförsäkring. Veterinärvårdsförsäkringen bekostar, inom vissa ramar, veterinärvård för katten. Livförsäkringen betalar ut ett engångsbelopp om katten dör innan den uppnått en viss ålder.

Vad täcker veterinärvårdsförsäkringen?kattförsäkring

Exakt vad man kan får ersättning för från veterinärvårdsförsäkringen varierar mellan de olika försäkringsbolagen så detta är mycket viktigt att undersöka innan man tecknar en kattförsäkring. Det kan till exempel vara så att vissa undersökningar och behandlingar är undantagna från försäkringen. I vissa fall kan man kompensera för detta genom att teckna tilläggsförsäkringar.

En annan viktig punkt att ta reda på innan man tecknar en kattförsäkring är hur maxbeloppet för veterinärvårdskostnaderna sätts, och om det trappas ned i takt med att katten blir äldre. För många kattförsäkringar sker en nedtrappning av maxbeloppet när katten fyllt 7 år.

Existerande fel & dolda fel

De flesta kattförsäkring gäller ej för redan kända fel och dolda fel i katten.

  • Kända fel är fel som är kända redan när försäkringen tecknas.
  • Dolda fel är fel som existerade när försäkringen tecknades med inte kunde upptäckas då.

Undantag

Innan du tecknar en hundförsäkring, kontrollera alltid om det finns vissa hälsoproblem som är undantagna från försäkringsskyddet. Dessa undantag kan vara allmänna eller rasspecifika.

Fast självrisk och rörlig självrisk

En kattförsäkring brukar ha både fast självrisk och rörlig självrisk samtidigt. Det är därför bra att ha en hopsparad buffert till hands även om ens katt är försäkrad, annars kanske man inte har råd att betala den fasta och rörliga självrisken så att katten kan få den vård den behöver.

Låt oss till exempel ponera att du tecknar en kattförsäkring med 1 000 kronor i fast självrisk och 20% av de ersättningsbara kostnaderna i rörlig självrisk. Din katt blir sjuk och de ersättningsbara veterinärvårdskostnaderna uppgår till 20 000 kronor. Du betalar då en fast självrisk på 1 000 kronor + en rörligt självrisk på 3 800 kronor. Resten, det vill säga 15 200 kronor, betalas av försäkringsbolaget.

Hos vissa försäkringsbolag kan man sänka sin årspremie genom att acceptera en högre fast och/eller rörlig självrisk.

När kan jag teckna en kattförsäkring?

Hos de flesta försäkringsbolag måste katten vara sex veckor gammal innan den kan försäkras. Den övre åldersgränsen för att teckna en kattförsäkring är vanligen 7 år, men detta kan variera något mellan de olika bolagen.

Karenstid

En kattförsäkring brukar inledas med en karenstid, vanligen på 20 dagar, som löper från teckningsdatumet. Under denna karenstid är katten inte skyddad av försäkringen.

Karenstiden finns för att skydda försäkringsbolaget mot missbruk av försäkringen. Den ska helt enkelt göra det svårare att försäkra en redan sjuk eller döende katt och sedan kräva ersättning från försäkringsbolaget. Utan karenstiden skulle försäkringsbolaget behöva lägga betydligt mer resurser på att utreda om katten verkligen var frisk när försäkringen tecknades.

Livförsäkring

En livförsäkring betalar ut om katten avlider innan den uppnått en viss ålder. Hos de flesta försäkringsbolag ligger maxåldern för utbetalning inom spannet 10 år – 13 år, men redan innan denna tidpunkt inträffar börjar utbetalningsbeloppets storlek att gradvis trappas ned efter att katten har nått en viss ålder. Innan du tecknar en livförsäkring för din katt är det alltså viktigt att ta reda på både vid vilken ålder utbetalningen börjar trappas ned, hur snabbt den trappas ned och vid vilken ålder livförsäkringen upphör helt och hållet.