Hemförsäkring

Men jag äger ingenting dyrt – varför behöver jag hemförsäkring?

Ett vanligt missförstånd är att man bara behöver en hemförsäkring om man äger något man tycker är värt att försäkra. Är man nyinflyttad i en pyttelägenhet där man bara har en madrass på golvet och en resväska kläder skulle man enligt denna logik kunna vänta med att skaffa hemförsäkring till senare, när man har lite mer värdefulla saker att skydda.

Sanningen är dock att en hemförsäkring omfattar så mycket mer än dina prylar – den är också ett viktigt skydd för dig. Till exempel ingår det rättsskydd i hemförsäkringen vilket kan vara det som räddar dig från ekonomisk katastrof om du hamnar i en rättslig tvist. Det finns också ett ansvarsskydd som kan betala ut om du blir skadeståndsskyldig – något du kan bli även om du inte skadar någon eller något med flit. I hemförsäkringen brukar det också ingå reseskydd, så att du till exempel inte själv behöver betala hundra tusentals kronor för att bli hemflugen med ambulansflyg efter att ha hamnat i en bilolycka på utlandsresan.

Du har ett eget ansvarhemförsäkring

Det är också så att en den svenska välfärden är uppbyggd kring att hushåll förutsätts ha egen hemförsäkring. Saknar man hemförsäkring kan man därför lätt glida mellan stolarna om något inträffar. Det finns till exempel personer som i panik vänt sig till socialtjänsten i kommunen efter att ha förlorat sin lägenhet och alla sina saker i en brand, och av socialtjänsten blivit hänvisade till att kontakt med sitt hemförsäkringsbolag för att få hjälp med akutboende, kläder, osv. Detta är nämligen sådant som ingår i det skydd som hemförsäkringen ger och inte något som kommunen i normalfallet har i uppdrag att bistå med bara för att du inte har tecknat någon hemförsäkring.

Sist men inte minst – även om du tycker att du inte har något alls av värde i ditt hem, fundera kring vad det skulle kosta dig att akut försöka reda upp situationen om du tvingades fly hemifrån i pyjamas mitt i natten på grund av brand. Vad kostar det att köpa bara en veckas behov av strumpor, underkläder, byxor och tröjor? Kanske även vinterkläder och skor? Finns det fler personer i ditt hushåll som du också måste köpa nytt åt? Vad kostar det att skaffa det som behövs till ett högst grundläggande kök med några tallrikar, bestick, kastrull, stekpanna, osv? Kommer du att i denna utsatta situation orka jaga extrapriser och leta på loppis, eller kommer du snarare att behöva kliva in i första bästa köpcentrum och kvickt plocka åt dig det allra viktigaste? Även om man tycker att man inte har något av värde i sitt hem så brukar man komma fram till att det skulle tära rejält på hushållsbudgeten att plötsligt behöva skaffa nytt för att klara av den mest rudimentära vardagen.

Hur du bor påverkar vad du behöver för slags försäkring eller försäkringar

Den grundläggande försäkringen är den vanliga hemförsäkringen. För vissa är denna inte tillräcklig utan man behöver komplettera med ytterligare försäkringsskydd för att få ett bra skydd.

Villa, ägarlägenhet och bostadsrätt är exempel på boenden där det kan vara bra att inte nöja sig med hemförsäkring utan även teckna villaförsäkring, ägarlägenhetsförsäkring, etc. Vad som är att rekommendera varierar från fall till fall, så det är viktigt att göra en egen undersökning. Det finns till exempel ägarlägenheter som omfattas av en så bra fastighetsförsäkring att särskild ägarlägenhetsförsäkring blir onödigt i de flesta fall.

Håll koll på hur länge din hemförsäkring gäller och när den kan sägas upp

När man tecknar en hemförsäkring gäller denna i normalfallet för 12 månader och kan inte sägas upp i förtid såvida inte försäkringsbehovet upphör. Om du till exempel flyttar från en lägenhet till en annan inom Sverige anses inte ditt försäkringsbehov ha upphört, såvida du inte flyttar ihop med någon som redan har hemförsäkring. Att du har tecknat en ny hemförsäkring hos ett annat försäkringsbolag innebär inte heller att ditt försäkringsbehov har upphört.

Många hemförsäkringar kommer med någon form av automatisk förlängningsmekanism som gör att du kan råka förlänga bindningstiden med ytterligare 12 månader om du inte aktivt säger upp hemförskringen i tid. Kontrollera vad som gäller med just ditt försäkringsbolag för att slippa obehagliga överraskningar.

Vad betyder de olika termerna?

Term Info
Egendomsskydd Ger ersättning för egendom, till exempel vid brand eller stöld.
Lösöre Med lösöre menas sådant som inte är fast egendom eller tillbehör till fast egendom.

En bil, en spis, en tröja och en bostadsrätt är alla exempel på lösöre (lös egendom).

En ägarlägenhet är ett exempel på fast egendom. De flesta svenska villor är också fast egendom, eftersom de är tillbehör till tomten (fastigheten) de står på.

För mer information om vad som är fast egendom, se https://lagen.nu/1970:994#K1P1.

Ansvarsskydd Kan betala ut till någon du blivit skadeståndsskyldig.
Rättsskydd Kan bland annat ersätta dina kostnader för juridiskt ombud vid en rättslig tvist.
Överfallsskydd Kan ge ersättning om du till exempel blir misshandlad.
Reseskydd Ger, inom vissa ramar, skydd när du är ute och reser. Brukar omfatta flera olika delar, såsom avbokningsskydd, egendomsskydd, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, rättsskydd och överfallsskydd.

Vad menas med allrisktillägg / drulleförsäkring?

Allrisk (”drulleförsäkring”) är ett utökat försäkringsskydd som man brukar kunna skaffa sig mot en extra kostnad om man har hemförsäkring. Exakt vad det kallas varierar mellan de olika försäkringsbolagen, men grundkonceptet är att allrisktillägget ger dig ersättning för vissa skador som du själv är vållande till, till exempel om du råkar tappa något så att går sönder eller spiller ut en flaska rödvin på en dyrbara vita mattan. Vissa allriskförsäkringar ger också ett bra skydd om man blir bestulen på något utanför hemmet.

Viktigt att kontrollera innan man tecknar allriskförsäkring är bland annat om den täcker både lös och fast egendom. Om den inte täcker fast egendom får man inte någon ersättning om man till exempel råkar förstöra en bit av parkettgolvet i villan, eftersom golvet utgör en del av den fasta egendomen. Däremot får man ersättning för den förstörda ryamattan som låg lös ovanpå parkettgolvet, eftersom den inte är fast egendom.

Måste varje person ha en egen hemförsäkring?

En hemförsäkring brukar vara utformad så att den täcker alla personer i hushållet. Det räcker alltså inte att man bor i samma lägenhet/villa eller dylikt utan man måste faktiskt dela hushåll. Detta innebär att om du till exempel hyr ett rum i någons lägenhet och ni inte delar hushåll behöver du ha en egen hemförsäkring. Givetvis innebär detta att det kan uppstå gråzoner – vad gäller till exempel i kollektivet där alla har ett eget rum och köper sin egen mat, men delar kök och vardagsrum med varandra och betalar vissa hushållsutgifter gemensamt? I tveksamma fall är det bäst att kontakta försäkringsbolaget i förväg för att få veta vad som gäller, så att man inte står där utan skydd när man behöver det.

Vissa försäkringsbolag kräver att varje person som ska omfattas av hemförsäkringen måste namnges i försäkringsavtalet. Undantag brukar dock gälla för egna barn under 18 års ålder.

Jag bor inneboende – måste jag ha en egen hemförsäkring?

I de flesta fall omfattas en inneboende inte av hyresvärdens hemförsäkring utan behöver teckna en egen. Detta eftersom de flesta hemförsäkringar bara täcker personer i samma hushåll.

Det finns dock vissa försäkringsbolag – bland annat Sveland och Trygg Hansa – som erbjuder en speciallösning för den här situationen. Den som är inneboende kan hos dessa försäkringsbolag bli medförsäkrad på hyresvärdens försäkring, och därmed slippa teckna en separat. Detta sker inte automatiskt utan hyresvärden måste kontakta försäkringsbolaget och få försäkringsbolagets godkännande för att den inneboende ska adderas till hemförsäkringen. Det krävs vanligen att den inneboende namnges i försäkringsbrevet – hyresvärden kan alltså inte skaffa ett allmänt godkännande som anger att alla inneboende framöver ska omfattas så länge de är inneboende hos hyresvärden.

Vad gäller för minderåriga barn med växelvis boende?

När föräldrar separerar är det vanligt att barnet därefter bor växelvis hos de båda föräldrarna, trots att det är folkbokfört på bara en adress. Om du har ett eget minderårigt barn som växelvis bor hos dig men som är folkbokfört hos den andra föräldern kan barnet ändå omfattas av din hemförsäkring. Detta gäller oavsett om du är legal vårdnadshavare eller har umgängesrätt.

Som nämnts ovan finns det försäkringsbolag som vill att alla som ska omfattas av hemförsäkringen anges med namn i försäkringsbrevet, men för ditt egna minderåriga barn som vistas hos dig gäller hemförsäkringen även om barnet inte är angivet.

Viktigt att tänka på är att din hemförsäkring skyddar barnet när det är boende hos dig. Om något inträffar när barnet är boende hos den andra föräldern är det den andra förälderns hemförsäkring som gäller. När ett försäkringsfall inträffar som rör barn med växelvis boende kan de inblandande försäkringsbolagen därför vilja utreda vilket av bolagen som är ansvariga. Har båda föräldrarna sin hemförsäkring hos samma försäkringsbolag brukar det gå smidigare.

Vad gäller för studentboende?

Det är tyvärr inte helt ovanligt att studenter som flyttar direkt från föräldrahemmet till studentboende struntar i att folkbokföra sig på den nya adressen och inte heller skaffar någon hemförsäkring, utan tänker att de på något vis ska fortsätta vara täckta av föräldrarnas hemförsäkring trots att de inte längre delar hushåll. Särskilt vanligt verkar det vara hos studenter som bor i särskilt studentboende, till exempel studentrum eller studentlägenhet.

Grundregeln är dock att du ska vara folkbokförd där du har din huvudsakliga dygnsvila även om du råkar bo i ett studentboende. Att strunta i den här regeln och fortsätta vara folkbokförd i föräldrahemmet är detta på intet vis någon garanti för att föräldrahemmets hemförsäkring ska fortsätta gälla för dig. Du kan alltså stå utan inte bara egendomsskydd utan även rättsskydd, ansvarsskydd, reseskydd, med mera.

Om ett försäkringsfall inträffar där du behöver ersättning från försäkringsbolaget – eller tredje part kräver ersättning från försäkringsbolaget eftersom du blivit skadestångsskyldig – kan du hamna i problem när utredningen visar att du är folkbokförd på fel adress. Du kan inte bara bli utan ersättning utan riskerar också att anklagas för att medvetet ha agerad bedrägligt mot försäkringsbolaget, till exempel om du intygat att du är bosatt hos mamma och pappa i Stockholm fast du egentligen bor i ett studentrum i Uppsala.

Säkrast är därför att:

  1. Följa lagen och folkbokföra dig där du faktiskt bor, och
  2. Skaffa en egen hemförsäkring

Obs! Det finns försäkringsbolag som låter föräldrar teckna en hemförsäkring som även, inom vissa ramar, erbjuder skydd för studerande barn med eget boende. Kontakta försäkringsbolaget för mer information. Det gäller att sätta sig in i vilka regler som gäller så att man inte missar någon viktig detalj. Det kan till exempel finns begränsningar för hur gammal studenten får vara och hur mycket försäkringsvärdet för studentboendet får uppgå till.

Undantagsfall

Det finns undantagsfall, som du kan hitta mer information om hos Skatteverket och hos ditt försäkringsbolag.

Exempel på situationer där det är säkrast att kolla upp med Skatteverket respektive försäkringsbolaget exakt vad som gäller för folkbokföring respektive hemförsäkring:

  • Du planerar att stanna i ditt nya boende i mindre än 6 månader, till exempel augusti – december.
  • Du är under 18 år och behöver på grund av dina studier bo i en annan bostad än dina föräldrar. (Påbörjade studier på grund- eller gymnasienivå som fortsätter efter att eleven fyllt 18 år kan också omfattas av undantaget upp till 21 års ålder.)
  • Du har dubbel bosättning och tillbringar tillräckligt mycket tid i båda bostäderna för att Skatteverket ska räkna det som dubbel bosättning. Här görs en helhetsbedömning.

Behöver jag ha särskild hemförsäkring för min övernattningslägenhet?

Om du tänker skaffa en övernattningslägenhet är vårt råd att du tar kontakt med ditt hemförsäkringsbolag för att få veta exakt vad som gäller. I de flesta fall räcker det med din befintliga hemförsäkring om du skaffar en övernattningslägenhet som är en vanlig hyreslägenhet och inte fyller den med en massa dyra saker. De flesta hemförsäkringar har ett bortaskydd som gäller för dig och för sakerna i din lägenhet så länge deras värde inte överstiger en viss gräns. Vart den gränsen går varierar mellan olika försäkringsbolag, hos vissa är den så låg som 35 000 kr, hos andra uppemot 80 000 kr.

Om din övernattningslägenhet däremot är en bostadsrätt behöver du i normalfallet en separat försäkring för den.

Är hemförsäkring onödig när jag bor på äldreboende?

Nej, att du flyttar till ett äldreboende innebär inte att det blir onödigt att ha en hemförsäkring. Du kanske inte har plats att ta med dig särskilt mycket lösöre till ditt nya boende, men en hemförsäkring är ändå bra att ha eftersom den innehåller betydligt fler delar än bara egendomsskydd. Här finns bland annat ett rättsskydd och en ansvarsförsäkring som kan komma väl till pass om du till exempel råkar orsaka en eldsvåda.

Värt att tänka på är också att även om man inte har så mycket lösöre i äldreboendet kan det ändå vara dyrt att akut försöka ersätta allting om det till exempel förstörs vid en brand. Att snabbt nyanskaffa det nödvändigaste vad gäller kläder, möbler, mediciner, hjälpmedel och så vidare kan göra ett stort hål i plånboken.

Viktigt: På äldreboenden är det vanligt att fler personer än den boende har nyckel till bostaden. Det är därför viktigt att välja en hemförsäkring som ersätter vid stöld även om tjuven inte brutit sig in i bostaden.