Hundförsäkring

En hundförsäkring är en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller skadad.

Det brukar också finnas möjlighet att köpa till en livförsäkring som, om vissa krav är uppfyllda, betalar ut en engångsersättning om hunden avlivar innan den uppnått en viss ålder.

Vilken sorts veterinärvård kan jag få ersättning för?hundförsäkring

Vilken sorts veterinärvård du kan får ersättning för och i vilken omfattning varierar mellan de olika försäkringarna, så detta är viktigt att kolla upp innan man tecknar någon hundförsäkring.

Ett grundkrav för att man ska kunna få ersättning brukar vara att vården ska utföras av legitimerad veterinär. I vissa fall godkänns dock även vård som utförs efter rekommendation av legitimerad veterinär, till exempel massagebehandling som utförs av en hundmassör.

Om vissa sorters vård är undantagen kan det gå att teckna särskilda tilläggsförsäkringar för att få ett bättre skydd; detta är vanligt för bland annat MR-röntgen och CT-röntgen. Det samma gäller om man vill att försäkringen ska ge ett bra skydd för de kostnader som uppstår när man behöver köpa medicin åt hunden eller rehabilitera den efter sjukdom eller skada.

Existerande fel & dolda fel

De flesta hundförsäkringar gäller ej för redan kända fel och dolda fel i hunden. Redan kända fel är fel som är kända när försäkringen tecknas. Dolda fel är fel som existerade när försäkringen tecknades men inte kunde upptäckas då.

Undantag

Innan du tecknar en hundförsäkring, kontrollera alltid om det finns vissa hälsoproblem som är undantagna från försäkringsskyddet.

Rasspecifika undantag

Många hundraser har en ökad benägenhet för vissa hälsoproblem, och detta kan innebära att försäkringsbolaget utesluter just dessa hälsoproblem ur försäkringsskyddet när du tecknar hundförsäkring för en hund av denna ras.

När kan jag teckna hundförsäkring?

De flesta försäkringsbolag låter dig teckna en hundförsäkring när hunden hunnit bli sex veckor gammal.

Vad gäller den övre åldersgränsen så varierar den mellan de olika försäkringsbolagen, men 5 år, 6 år och 7 år är vanliga maxgränser.

Karenstid

Vissa hundförsäkringar har en karenstid, vanligen 20 dagar. En karenstid på 20 dagar innebär att din hund inte är skyddad av försäkringen förrän det hunnit gå 20 dagar från tecknandet.

Karenstiden finns till för att den som misstänker att en oförsäkrad hund behöver veterinärvård inte ska kunna teckna en försäkring och sedan omedelbart kräva ersättning från den. Det ska inte heller gå att teckna en livförsäkring för en hund som man vet kommer att dö mycket snart. Genom karenstiden minskar försäkringsbolagets behov av göra dyrbara utredningar för att fastställa om sjukdomen / skadan existerade redan innan försäkringen tecknades

Fast självrisk och rörlig självrisk

Många hundförsäkringar har både fast självrisk och rörlig självrisk. Såhär kan det till exempel se ut:

  • Hundägaren betalar en fast självrisk på 1 000 kronor.
  • Utöver den fasta självrisken betalar hundägaren också 20% av de ersättningsbara kostnader som överstiger den fasta självrisken.

Exempel: Totalkostnaden uppgick till 20 000 kronor. Hundägaren betalar 1 000 kronor i fast självrisk + 3 800 kronor i rörlig självrisk = 4 800 kronor totalt. Försäkringsbolaget betalar 15 200 kronor.

Hos vissa försäkringsbolag kan man sänka sin årspremie genom att acceptera en högre fast och/eller rörlig självrisk.

Livförsäkring

En livförsäkring betalar ut om din hund avlivar innan den har uppnått en viss ålder. Om hunden avlivas betalas ersättning ut endast om en veterinärmedicinsk bedömning ligger bakom avlivningen. Man kan alltså inte välja att avliva en frisk hund för att man inte vill/kan ta hand om den längre och sedan få ut pengar från livförsäkringen.

Hur stor ersättning du kan få från livförsäkringen beror på det livbelopp du försäkrat hunden för. Beloppet ska som högs motsvara hundens marknadsvärde. Det är inte bara inköpspris som spelar in när en hunds marknadsvärde avgörs, utan även andra faktorer kan tas i beaktande – till exempel avelsmeriter som ökar marknadsvärdet eller någon special träning som fått hundens marknadsvärde att gå upp.

Hos de flesta försäkringsbolag kommer den ersättning du kan få ut gradvis att sänkas för varje år när din hund börjar bli äldre, och sedan upphöra helt. Exakt när hunden blir så gammal att livförsäkringen upphör att gälla anges i försäkringsbrevet, vanligen ligger gränsen någonstans mellan 8 år och 12 år beroende på ras och försäkringsbolag.